rs en
Menu Meni

News Vesti

3M3 Sneak peek | The Square of Light 3M3 Sneak peek | Kvadrat svetlosti

Authors Autori

Hrvoje Spudić, ​Sven Sorić Hrvoje Spudić, ​Sven Sorić

Posted on Objavljeno

13 May 20

Category Kategorija

Sneak Peek Sneak Peek

​A gilded square meter of a gable wall, precisely lit by an artificial light source. The change of light and darkness. The liminal condition — a drawing is withheld from its supposed surface.

​The superposition of gold and light is the superposition of the symbolic and the physical. From

the surface we substract drawing as a material medium and we inscribe an immaterial medium

— light. In a way, we are correcting a mistake in logic — on a dematerialized surface, one should not intervene materialistically. We use light to test the surface, its apparent three-dimensionality, flatness, the emanation of light from the surface.

​A 16 mm projector and its mechanical and optical characteristics would be used to test a flickr (light — the absence of light). Without the presence of gilding on the wall, we do not know and cannot anticipate how the projections will appear. The process is inseparable from the work itself.

 

​This Town Needs Posters is a platform for experiments in analog print and similar techniques which was startedby Hrvoje Spudić and Sven Sorić in 2012. For the work they have been awarded in Zagreb and Belgrade. They collaborate with instances from the independent cultural scene, and have exhibited and lectured in most of ex Yugoslavia.

​Hrvoje Spudić (Zagreb, 1987.) graduated from Zagreb Faculty of Architecture in 2015. He is an explorer of techniques and technologies of print, photography, film and sound. He conducts his research with Sven Sorić in This Town Need Posters duo, Radiona makerspace, Klubvizija filmlab and in tandem with Sara Salamon. Since 2017. he is an assistant at Zagreb Faculty of Architectures department for drawing and visual design.

​Sven Sorić (Sisak, 1989.) is a freelance graphic designer, a member of the Croatian Designers Association and the Croatian Freelance Artists Association. In 2015 he earned a master’s degree from the Faculty of Architecture in Zagreb, since then he has worked in graphic design exclusively.  He co-founded This Town Needs Posters with Hrvoje Spudić. In his independent practice he is focused on editorial design and visual identities for cultural institutions.

Pozlata jednog kvadratnog metra zabatnog zida, kvadrat precizno osvijetljen umjetnim izvorom svjetla, izmjena svjetla i tame. Liminalno stanje plohe koja je trebala primiti crtež, a sada to prestaje biti.

​Superpozicija pozlate i svjetlosti je superpozicija simboličkog i fizičkog. Dematerijaliziranoj plohi oduzimamo materijalni medij crteža i pripisujemo nematerijalni medij svjetlosti. Na neki način ispravljamo logičku grešku – na nematerijalnoj plohi se ne može intervenirati materijalistički.

​Svjetlom istražujemo plohu, njezinu prividnu trodimenzionalnost, plošnost, emanaciju svjetla s plohe. Baratajući 16mm projektorom, iskoristili bismo njegove mehaničke i optičke karakteritike

(ili ograničenja) kako bi testirali flickr (svjetlo — nesvjetlo). Bez prisustva pozlate na zidu ne znamo i ne možemo predvidjeti kako će se projekcije ponašati. Proces je neodvojiv dio ovog rada.

 

This Town Needs Posters je platforma za eksperimente u analognom tisku i oko njega koju su 2012. pokrenuli Hrvoje Spudić i Sven Sorić. Za svoj rad nagrađivani su u Zagrebu i Beogradu te surađuju s akterima nezavisne kulturne scene. Izlažu i predaju na čitavom prostoru bivše Jugoslavije.

​Hrvoje Spudić (Zagreb, 1987.) diplomirao je 2015. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Istraživač je tehnika i tehnologija tiska, fotografije, filma i zvuka. Svoja istraživanja provodi zajedno sa Svenom Sorićem u duu This Town needs Posters, hacklabu Radiona, filmskom laboratoriju Klubvizija, i u tandemu sa Sarom Salamon. Od 2017. je zaposlen na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu u Kabinetu za plastično oblikovanje pri Katedri za projektiranje.

​Sven Sorić (Sisak, 1989.) je freelance grafički dizajner, član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika i  Hrvatskog dizajnerskog društva. Godine 2015. diplomorao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, no od tada se bavi isključivo dizajnom. Suosnivač je platforme This Town Needs Posters sa Hrvojem Spudićem, a u samostalnoj praksi fokusira se na dizajn knjiga i tiskanih publikacija te vizualnih identiteta za institucije u kulturi.