rs en
Menu Meni

3M3 3M3

.33: something three-dimensional .33: nešto trodimenzionalno

Authors Autori

Modern in Belgrade (MuBGD) Moderni u Beogradu (MuBGD)

Project date Datum projekta

17 Apr 19 – 01 May 19

Project type Tip projekta

Exhibition Izložba

The Modern in Belgrade (MuBGD) project brings together a group of architects with a particular interest and involvement in the field of illustration, graphic design, and fine arts. Together, they launched the MuBGD platform to promote and critically analyze Belgrade’s architectural heritage through innovative graphic representations.

​Using the design methodical tools, the authors of the Modern in Belgrade innovatively present selected architectural works and spatial units created during the Cold War period on the territory of Belgrade. Exhibition .33: something three-dimensional presents the selection of individual architectural entities previously explored through visual representations and later reinterpreted in three dimensions, representing the authors’ response to the specifically themed 3M3 exhibit season. The aim of the project is to contribute to the understanding of canonical architectural projects and objects and their roles in the wider socio-political, economic and cultural context, as a critical instrument for the contemplation and production of contemporary space.

​The exhibition is imagined as a set of spatial simulations – personal works of team members and is a pre-release of the 2019 project presentation. Each simulation represents the individual response of the author to the specific spatial and aesthetic characteristics of the selected piece and is a fragment of the overall project. Although the visual identities of the individual contributions differ depending on the approach of the author as well as the subject of the research, they are unified by the medium of representation, which is the model. The authors use a variety of materials, techniques, spatial relations, and visual expressions to visually narrate Belgrade’s architectural heritage and bring lesser-known information and curiosities to a wider audience. The artistic freedom of the author, on the other hand, often involves a speculative and fictitious way of reinterpreting the socio-cultural aspects of the selected architectural objects and spatial units. The emphasis of the exhibition is also on the contemporary interpretation and digitization of the artistic representation within the architectural discourse.

Architectural objects interpreted through the physical model:

Iva Bekić – The Aeronautical Museum; Petar Cigić – Singles Hotel at Dorćol; Dalia Dukanac – SIV Palace; Stefan Đorđević – Museum of The Revolution; Irena Gajić – “Toblerone” building; Mirjana Ješić – Urban Planning Institute of Belgrade; Hristina Stojanović – Sava Center; Snežana Zlatković – Yugoslav Ministry of Defence building (DSNO building; Yugoslav General Staff)

 

.33: something three-dimensional exhibition is a part of the 3M3 Season 2019 | Tracing the milieu: What were you thinking? curated by Marija Bjelić

Projekat Moderni u Beogradu (MuBGD) okuplja grupu arhitekata sa posebnim interesovanjem i angažmanom u oblasti ilustracije, grafičkog dizajna i likovnih umetnosti. Zajedno su pokrenuli platformu MuBGD u cilju promocije, ali i kritičke analize arhitektonskog nasleđa Beograda putem inovativnih grafičkih reprezentacija.

​Koristeći projektantske metodske alate, autori projekta Moderni u Beogradu na inovativan način predstavljaju odabrana arhitektonska dela i prostorne celine nastale u hladnoratovskom periodu na teritoriji Beograda. Izložba .33: nešto trodimenzionalno izdvaja pojedine arhitektonske celine prethodno istražene kroz vizuelne reprezentacije, a potom reinterpretirane u tri dimenzije  što predstavlja reakciju autora u odnosu na specifično tematizovanu izlagačku sezonu 3M3. Cilj projekta je doprinos razumevanju kanonskih arhitektonskih projekata i objekata i njihovih uloga u širem društveno-političkom, ekonomskom i kulturnom kontekstu, kao kritičkog instrumenta za promišljanje i produkciju savremenog prostora.

​Izložba je osmišljena kao skup prostornih simulacija – autorskih radova članova tima i predstavlja pretpremijeru prikaza projekta u 2019. godini. Svaka simulacija predstavlja individualnu reakciju autora na specifične prostorne i estetske karakteristike odabranog dela i fragment je celokupnog projekta. Iako se vizuelni identiteti pojedinačnih priloga međusobno razlikuju u zavisnosti od pristupa autora kao i samog predmeta istraživanja, objedinjeni su medijem reprezentacije, a to je maketa. Autori koriste različite materijale, tehnike, prostorne odnose i likovne izraze kako bi vizuelno pripovedali o arhitektonskom nasleđu Beograda i približili manje poznate informacije i zanimljivosti široj publici. Likovna sloboda autora, sa druge strane, često podrazumeva spekulativan i fiktivan način  reinterpretacija društveno-kulturoloških aspekata odabranh arhitektonskih objekata i prostornih celina . Akcenat izložbe je takođe na savremenoj interpretaciji i digitalizaciji likovne reprezentacije  u okviru arhitektonskog diskursa.

Arhitektonski objekti obrađeni kroz fizički model:

Iva Bekić – Muzej vazduhoplovstva; Petar Cigić – Hotel za samce na Dorćolu; Dalia Dukanac – Palata Federacije (Zgrada SIV); Stefan Đorđević – Muzej revolucije; Irena Gajić – Stambena zgrada za univerzitetske radnike (“Toblerone” zgrada); Mirjana Ješić – zgrada Urbanističkog zavoda; Hristina Stojanović – Sava Centar; Snežana Zlatković – Zgrada DSNO (Zgrada Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane).

 

 

Izložba .33: nešto trodimenzionalno je deo 3M3 Sezone 2019 | Tracing the milieu: What were you thinking? čiji je tematski okvir postavila Marija Bjelić

Credits Hvala na saradnji

Modern in Belgrade (MuBGD): Iva Bekić, Irena Gajić, Dalia Dukanac, Stefan Đorđević, Snežana Zlatković, Mirjana Ješić, Hristina Stojanović, Petar Cigić
Curator: Marija Bjelić
Photos: Kolektiv
Moderni u Beogradu (MuBGD): Iva Bekić, Irena Gajić, Dalia Dukanac, Stefan Đorđević, Snežana Zlatković, Mirjana Ješić, Hristina Stojanović, Petar Cigić
Kustoskinja: Marija Bjelić
Fotografije: Kolektiv