rs en
Menu Meni

Event Događaji

Dejan Todorović – v0: oscilator Dejan Todorović - v0: oscilator

Event date Datum događaja

05 Feb 19 – 7:00 pm

Event type Tip događaja

Exhibition Izložba

Dejan Todorović’s exhibition v0: oscillator is the first in the series of 3M3 exhibitions in the Kolektiv Gallery, framed with the theme “Tracing the Milieu – What were you thinking?” established by Marija Bjelić, curator of  2018/2019 season.

​Nothing is mathematically denoted by zero, which is graphically represented by a void within a rounded space. Zero is the whole number that follows number -1 and precedes number 1.

This installation is a tool for testing the integrity and stability of the state of the displayed window in an environment that occasionally and temporarily destabilizes it. The zero-projected state of the metaphor is the realization of the initial creative idea, while each of the destabilization is a consequence of the unpredictability of the context.

The goal is to initiate thoughts about change and constants; rest and movement; axes and oscillations; in architecture, or in some other area of interest of the observer/passer-by.

Every movement, flash, sun, cloud, reflection, or car’s lights give the image a new character.

Can it maintain its zero state?

/excerpt from the author’s statement/

v0: oscilator Dejana Todorovića prva je u nizu 3M3 izložbi u izlogu galerije Kolektiv, uokvirenih temom “Tracing the milieu – What were you thinking?” (Tragovima miljea – O čemu ste mislili?) koju je postavila Marija Bjelić, kustos ove izlagačke sezone.

NIŠTA se matematički označava nulom, koja grafički predstavlja prazninu unutar zaokruženog prostora. Nula (ništica) je ceo broj koji sledi posle broja -1 a prethodi broju 1.

Projektovana instalacija alat je za ispitivanje integriteta i stabilnosti stanja prikazanog prizora u okruženju koje ga povremeno privremeno destabilizuje. Nulto projektovano stanje metafora je realizacije inicijalne stvaralačke zamisli, dok je svaka od destabilizacija posledica nepredvidivosti konteksta.

Cilj je iniciranje promišljanja o promeni i konstanti; mirovanju i pokretu; okosnici i oscilaciji; u arhitekturi, ili nekoj drugoj interesnoj sferi posmatrača/prolaznika.

Svaki pokret, bljesak, zrak sunca, oblak, odsjaj ili automobilski far prizoru daju nov karakter.

Može li on održati svoje nulto stanje?

/iz teksta autora/