rs en
Menu Meni

Event Događaji

Basurama Collective and Ida-Marie Corell Kolektiv Basurama i Ida- Marie Corell

Event date Datum događaja

16 May 19 – 16 Apr 19 – 10:00 am

Event type Tip događaja

Exhibition Izložba

WORKSHOPS

​The first workshop will be held on May 16th from 10 am to 2 pm in the Cultural Centre Magacin (Kraljevića Marka 4-8).

The second workshop will be held on May 17th from 10 am to 12 pm in the Cultural Centre of Belgrade together with the students of primary school “Jajinci” from Belgrade.

​The final result will be a large dress of approximate dimensions of 20x 20 meters, made in white and blue colors (United Nations colors).

To participate in the workshop it is not necessary to have any previous skills, since the task itself is quite simple. The important thing is to want to participate in the project and share time with other people.

​It is not a compulsory condition to participate in the workshop, but it will be appreciated if the participants bring white and blue plastic bags to the workshop. There is no problem in that they are a bit broken or that they have some type of drawing or logo.

The main working language during the workshop will be English, although German and Spanish can be managed too.

 

Basurama​ is an artist collective dedicated to research, cultural and environmental creation and production whose practice revolves around the reflection of trash, waste and reuse in all its formats and possible meanings. It was born in the Madrid School of Architecture (ETSAM) in the year 2001 and, since then, it has evolved and acquired new shapes. Our aim is to study those phenomena inherent in the massive production of real and virtual trash in the consumer society, providing different points of view on the subject that might generate new thoughts and attitudes. We find gaps in these processes of production and consumption that not only raise questions about the way we manage our resources but also about the way we think, we work, we perceive reality.

 

RADIONICA

​Prva radionica će biti održana 16. maja od 10 do 14h u Kulturnom centru Magacin , Kraljevića Marka 4-8.

Za učešće u radionici nisu potrebne posebne veštine, samo želja da se provede vreme sa drugim ljudima i učestvuje u kolektivnom procesu stvaranja. Bilo bi poželjno da učesnici prikupe i ponesu sa sobom bele i plave plastične kese (nije problem ukoliko su malo pocepane ili ako imaju logo/crtež na sebi), od kojih će se praviti haljina, u bojama Ujedinjenih nacija.

Druga radionica biće održana 17. maja od 10 do 12h u Kulturnom centru Beograda, sa učenicima OŠ “Jajinci” iz Beograda.

Radni jezici radionica su engleski, nemački i španski, ali po potrebi će biti  obezbeđen i prevod i na srpski jezik.

 

Basurama je umetnička grupa posvećena kulturnom i ekološkom istraživanju, stvaranju i produkciji, a njen rad se zasniva na proučavanju smeća, otpadaka i recikliranog materijala u svim oblicima i mogućim značenjima. Nastala je na Arhitektonskom fakultetu u Madridu (ETSAM) 2001. godine, i od tada se razvila i poprimila nove oblike. Cilj joj je proučavanje fenomena koji čine neodvojivi deo masovne proizvodnje stvarnog i virtuelnog smeća u potrošačkom društvu, i razmatranje različitih gledišta o toj temi iz kojih mogu proisteći nova razmišljanja i stavovi.