rs en
Menu Meni

Event Događaji

Marija Iva Gocić and Boban Živanović : I am a Tyrant Marija Iva Gocić i Boban Živanović: Ja sam tiranin

Event date Datum događaja

12 Mar 19 – 7:00 pm

Event type Tip događaja

Exhibition Izložba

This is my space.

I gave myself the right to own it.

I own it.

I am a part of the collective thought.

I am a representative of the collective thought.

I am an artist.

I am a tyrant.

This is a movement.

“I am a tyrant” is the materialized voice of an object in its surroundings. The object is treated as a part of a wider context of an immobile community that fights for its place. It corresponds to the functional needs of the present moment, simultaneously looking for its status in time. The city remembers the past and records it in layers. Karađorđeva Street has the immortal role of building, preserving and deepening the local identity. In line with the burden it carries and immaterial values, today it serves as a critical mediator – a link between the place and the heterotopy.

‘I’m a tyrant’ by Marija Iva Gocić and Boban Živanović is the second in a series of 3M3 exhibitions in the window of the Collective Gallery, framed by the theme “Tracing the Milieu – What Were You Thinking?” established by Marija Bjelić, curator of 2018/2019 season.

Marija Iva and Boban are the youngest participants in the 3M3 program so far.

This is my space.

I gave myself the right to own it.

I own it.

I am a part of the collective thought.

I am a representative of the collective thought.

I am an artist.

I am a tyrant.

This is a movement.

Karađorđeva ulica ima besmrtnu ulogu izgradnje, očuvanja i produbljivanja lokalnog identiteta. U skladu sa bremenom koje nosi i nematerijalnim vrednostima, ona je danas kritički medijator – spona između mesta i nemesta.

“Ja sam tiranin” je materijalizovani glas jednog objekta u svom okruženju. Objekat je tretiran kao deo šireg konteksta nepokretne zajednice, koja se bori za svoje mesto. Ono odgovara funkcionalnim potrebama sadašnjeg trenutka, paralelno tražeći svoj status u vremenu. Mesto se seća prošlosti i slojevito je beleži.

​U trenutku postavke – 12.03.2019. – predmet broji 516 listova 80 gramskog belog papira dimenzija 225 cm x 37 cm.

​”Ja sam tiranin” je eksperiment koji prošlost, sadašnjost i budućnost predmeta postavlja u vremenske i prostorne granice koje su umetniku zadate. Umetnik je proizveo predmet, a potom se oslobodio odgovornosti nad njim, predajući je tebi. Predmet reflektuje tvoj odnos prema njemu – ostavlja tragove na sebi i oko sebe. On dozvoljava, trpi i ponaša se u skladu sa uslovima u koje je gurnut.