rs en
Menu Meni

Event Događaji

Modern in Belgrade: .33: Something Three-dimensional Moderni u Beogradu - .33: nešto trodimenzionalno

Event date Datum događaja

17 Apr 19 – 7:00 am

Event type Tip događaja

Exhibition Izložba

The Modern in Belgrade (MuBGD) project brings together a group of architects (Iva Bekić, Irena Gajić, Dalia Dukanac, Stefan Đorđević, Snežana Zlatković, Mirjana Ješić, Hristina Stojanović, Petar Cigić) with a particular interest and involvement in the field of illustration, graphic design and fine arts. Together, they launched the MuBGD platform to promote and critically analyze Belgrade’s architectural heritage through innovative graphic representations.

Using the design methodical tools, the authors of the Modern in Belgrade innovatively present selected architectural works and spatial units created during the Cold War period on the territory of Belgrade. Exhibition .33: something three-dimensional presents selection of individual architectural entities previously explored through visual representations and later reinterpreted in three dimensions, representing the authors’ response to the specifically themed 3M3 exhibit season. The aim of the project is to contribute to the understanding of canonical architectural projects and objects and their roles in the wider socio-political, economic and cultural context, as a critical instrument for the contemplation and production of contemporary space.

Projekat Moderni u Beogradu (MuBGD) okuplja grupu arhitekata (Iva Bekić, Irena Gajić, Dalia Dukanac, Stefan Đorđević, Snežana Zlatković, Mirjana Ješić, Hristina Stojanović, Petar Cigić) sa posebnim interesovanjem i angažmanom u oblasti ilustracije, grafičkog dizajna i likovnih umetnosti. Zajedno su pokrenuli platformu MuBGD u cilju promocije, ali i kritičke analize arhitektonskog nasleđa Beograda putem inovativnih grafičkih reprezentacija.

​Koristeći projektantske metodske alate, autori projekta Moderni u Beogradu na inovativan način predstavljaju odabrana arhitektonska dela i prostorne celine nastale u hladnoratovskom periodu na teritoriji Beograda. Izložba .33: nešto trodimenzionalno izdvaja pojedine arhitektonske celine prethodno istražene kroz vizuelne reprezentacije, a potom reinterpretirane u tri dimenzije  što predstavlja reakciju autora u odnosu na specifično tematizovanu izlagačku sezonu 3M3. Cilj projekta je doprinos razumevanju kanonskih arhitektonskih projekata i objekata i njihovih uloga u širem društveno-političkom, ekonomskom i kulturnom kontekstu, kao kritičkog instrumenta za promišljanje i produkciju savremenog prostora.