rs en
Menu Meni

Event Događaji

My piece of Savamala Moje parče Savamale

Event date Datum događaja

08 Aug 15 – 9:00 am

Event type Tip događaja

Workshop Radionica

“My Piece of Savamala” was a workshop that was made with the goal of involving the citizens of Savamala and other Belgrade districts into the processes of planning and creating public spaces. The citizens had a chance to present their opinion and effect the processes of urban planning.

“Moje parče Savamale” bio je naziv participativne radionice koja je imala za cilj da žitelje Savamale i ostale građane direktno uključi u proces planiranja i kreiranja javnog prostora. Na ovaj način građani su imali priliku da iznesu svoje mišljenje i utiču na procese planiranja grada.