rs en
Menu Meni

Event Događaji

Photography Exhibition: Marija Strajnić i Relja Ivanić Izložba fotografija: Marija Strajnić i Relja Ivanić

Event date Datum događaja

24 May 16 – 8:00 pm

Event type Tip događaja

Exhibition Izložba

Belgrade Brutalism I Photography Exhibition: Marija Strajnić i Relja Ivanić

google translate:

The dialogue between photography and architecture often brings with it uncertainty. One moment in architecture is never her whole story, and therefore he can present it in a different light, so that sometimes more, sometimes less reveals its true face. Photography captures its form, but it also chases its content, the atmosphere it creates and the years during which it exists. Brutalist architecture may show itself and more than is required of it, especially in its extroverted expression. Sometimes its indirectness is what keeps us at a distance, and sometimes it invites us to participate. Relja Ivanić and Marija Strajnić, both architects, get acquainted with this architecture with different emotions: with respect, to You; and with love, to you.

Beogradski brutalizam I Izložba fotografija: Marija Strajnić i Relja Ivanić

Dijalog između fotografije i arhitekture često sa sobom nosi neizvesnost. Jedan momenat u arhitekturi nikada nije cela njena priča, i stoga je on može prikazati u različitom svetlu, tako da ponekad više, ponekad manje otkriva njeno pravo lice. Fotografijahvata njenuformu, ali isto tako juri njensadržaj, atmosferu koju pravi i godine tokom kojih postoji. Brutalistička arhitektura možda pokazuje sama i više nego što se od nje traži, posebno u svom ekstrovertnom izrazu. Ponekad je njenadirektnost ono štonas drži na distanci, a ponekad nas poziva da učestvujemo. Relja Ivanić i Marija Strajnić, oboje arhitekte, upoznaju se sa ovom arhitekturom sa različitim emocijama: sa poštovanjem, na Vi; i sa ljubavlju, na ti.