rs en
Menu Meni

Scenarh Scenarh

A new program developed in collaboration with the Center for scene design, architecture and technology (SCEN), from the Faculty of Technical Sciences from Novi Sad.

Ova programska linija pokrenuta je u saradnji sa Centrom za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (SCEN), Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.