rs en
Menu Meni

Scenarh Scenarh

Spaces of Meta Hočevar Prostori Mete Hočevar

Authors Autori

Meta Hočevar Meta Hočevar

Project date Datum projekta

29 May 18

Project type Tip projekta

Exhibition Izložba

The Kolektiv Gallery and the Centre for scene design, architecture and technology (SCEN), of the Faculty of Technical Scienes, are presenting the exhibition “Spaces of Meta Hočevar”. This exhibition will present the work of Meta Hočevar, an architect and scenographer from Slovenia, the author of the famous book “Play Spaces”

The exhibition will include a selection of works, many of which have been awarded, during this artists forty year work career, both in the Balkans region in cities such as Ljubljana, Zagreb, Skopje, Belgrade, as well as in other countries in Europe and the world such as Austria, Germany, Russia, USA , Greece.

Galerija Kolektiv, u saradnji sa Centrom za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (SCEN), Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, predstavlja izložbu pod nazivom “Prostori Mere Hočevar”. Ovom izložbom ćemo predstaviti rad Mete Hočevar, arhitekte i scenografkinje iz Slovenije, autorke kultne knjige „Prostori igre“.

Izložba će obuhvatiti izbor realizovanih radova, mnogi od kojih su nagrađivani, tokom četrdesetogodišnje karijere ove umetnice i rada, kako u regionu u Ljubljani, Zagrebu, Skoplju, Beogradu, tako i u drugim državama evrope i sveta kao što su Austrija, Nemačka, Rusija, SAD, Grčka.

“Meta Hočevar je dobitnica četiri Sterijine nagrade, za predstave realizovane u četiri različita grada (Zenica, Skoplje, Ljubljana i Zagreb) i republike, u periodu između 1979. i 1984. Nije preterano reći da je Meta Hočevar izmenila jugoslovensku pozorišnu scenografiju. Po obrazovanju arhitekta, ona je ključnu pažnju posvetila ustanovljavanju, organizaciji i artikulaciji scenskog prostora, podrazumevajući, naravno, estetičnost i semantičnost kao osnovne umetničke planove. Ispražnjen, očišćen scenski prostor, određen sa nekoliko ključnih elemenata (platno kojim prekriva pozornicu u Krležinim Legendama ili denivelacija poda u Zlatnim cipelicama Smolea), pokrenuti prostorni planovi, koncentracija na nove materijale i scenska tehnička sredstva, način upotrebe svetla i čitav niz kreativnih postupaka koje je razvila Meta Hočevar, postali su i ostali tema scenografskih razmatranja i danas.”

– Radivoje Dinulović

Credits Hvala na saradnji

Kolektiv arhitekata
Centre for scene design, architecture and technology (SCEN), of the Faculty of Technical Scienes
Kolektiv arhitekata
Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (SCEN), Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Links Veze